Forretningsplan

En god forretningsplan kan være alfa omega for en nystartet virksomhed og dens overlevelse. Faktum er, at de virksomheder, som arbejder udfra en gennemtænkt forretningsplan har bedre chance for at overleve. Det er i udarbejdelsen af en forretningsplan, at du skaber en plan for, hvordan du vil drive og udvikle din virksomhed. Derudover vil du ofte have brug for en forretningsplan, hvis du vil ansøge om et erhvervslån hos banken.

Det gælder også hvis du søger om vækstlån hos for eksempel Vækstfonden eller kapital til start ef egen virksomheden er en foretningsplan altid påkrævet.

Sådan laver du en god forretningsplan

Forretningsplanen gør din virksomhedside synlig for andre. Det er i forretningsplanen, du dokumenterer din ide for andre for eventuelt at tiltrække investorer eller få bevilget et erhvervslån, og samtidigt er den gode forretningsplan et godt styringsværktøj for virksomhedens ledelse til at indfri de mål og ambitioner, du eller I har sat.

Selvom forretningskonceptet står helt klar for dig selv i dit eget hoved, er det også til gavn for dig at konkretiserer den, og synliggøre hvordan den abstrakte forretningside omsættes til praktik.

Forretningplanens struktur

En klar struktur signalerer, at du er professionel og seriøs – en klar fordel i forretningssammenhænge og ikke mindst, når du ansøger om et erhvervslån.

Der er flere måder at strukturere sin forretningsplan på, men indholdet i en forretningsplan er grundlæggende det samme.

Som udgangspunkt skal din forretningsplan altid indeholde følgende:

Introduktion: Beskrivelse af baggrund, ejerforhold, teamet bag, motivationen

Forretningskonceptet: Beskrivelse af formål, målgruppeanalyse, konkurrencesituationen, virksomhedhedens value propositions, nøgleaktiviteter, centrale samarbejdspartnere, indtægtskilder og omkostningsstruktur

Strategi: Beskrivelse af virksomhedens mission, vision, strategiske mål samt strategisk handleplan

Økonomi: Beskrivelser af virksomhedens økonomiske situation, kapitalbehov, budget samt en risikoanalyse

Du kan også downloade en standardskabelon på en forretningsplan på virk.dk


Ansøg nu!

Kontakt os